Zdjęcie

Sygnatura: OK_024171
1934, Gdynia, Polska.
Kapitan Floty Handlowej Borkowski - odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, na mundurze widoczne także baretki orderów: „Za rany”, Krzyża Walecznych i Krzyża Zasługi oraz kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Jan Blichiewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Stanisław Blichiewicz