Zdjęcie

Sygnatura: OK_024377
18.07.1943, Lwów, dystrykt Galicja, Generalna Gubernia.
Uroczysta odprawa ochotników do 14 Dywizji Strzeleckiej SS "Galizien", kobiety w regiolanych strojach ukraińskich pozdrawiają dygnitarzy stojących na trybunie hitlerowskim "Sieg Hail".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Stanisław Blichiewicz