Zdjęcie

Sygnatura: KOZIENICE_4139
1939-1941, Kozienice, Polska.
Młody mężczyzna z opaską Selbstschutzu, niemieckiej organizacji paramilitarnej złożonej z mniejszości niemieckiej. Do organizacji wstępowali etniczni Niemcy zamieszkujący przed wojną tereny polskie.
Zdjęcie wykonane w atelier fotograficznym żydowskiego fotografa Chaima Bernemana. Przed wojną zakład mieścił się w Kozienicach na rogu ulic Warszawskiej i Maciejowickiej, przed wybuchem wojny albo już w czasie niemieckiej okupacji został przeniesiony na ulicę Lubelską 13. Cała kolekcja jest datowana na okres od drugiej połowy lat 30-tych do roku 1941, kiedy Chaim Berneman wraz z rodziną został zesłany do obozu pracy w Wolanowie. Berneman zmarł po ucieczce z obozu.
Fot. Chaim Berneman (Chaim Berman), zbiory Ośrodka KARTA