Zdjęcie

Sygnatura: KOZIENICE_4172
1939-1941, Kozienice, Polska.
Niemiecki policjant, podoficer formacji Sonderdienst (Służba specjalna) w mundurze wyjściowym, ma kokardę na czapce i odznakę na ramieniu; przy boku bagnet paradny model 1901 do broni typu Mauser.
Zdjęcie wykonane w atelier fotograficznym żydowskiego fotografa Chaima Bernemana. Przed wojną zakład mieścił się w Kozienicach na rogu ulic Warszawskiej i Maciejowickiej, przed wybuchem wojny albo już w czasie niemieckiej okupacji został przeniesiony na ulicę Lubelską 13. Cała kolekcja jest datowana na okres od drugiej połowy lat 30-tych do roku 1941, kiedy Chaim Berneman wraz z rodziną został zesłany do obozu pracy w Wolanowie. Berneman zmarł po ucieczce z obozu.
Fot. Chaim Berneman (Chaim Berman), zbiory Ośrodka KARTA