Zdjęcie

Sygnatura: OK_027296
1930, brak miejsca.
Portret starszego sierżanta Franciszka Popiela (ur.1896-zm.1941, Archangielsk). Od 1.09.1914 do 1.10.1914 żołnierz Legionów (Lwów - gen. Sosnkowski); 1.10.1914 wcielony do 2. Infantrii Regimentu Armii Austriackiej (Budziejowice). Walczył na froncie rosyjskim (15.03.1915), był w niewoli rosyjskiej. W 1917 powrócił do Lwowa. Uczestnik wojny 1920. Od 1921 żołnierz 9 Pułku Saperów (płk. Zaniewski; w 1929 przemianowany na 6 Batalion Saperów). Od marca 1939 żołnierz 9 Batalionu Saperów (w ramach Dziewiątej DP-Koronowo). Od 1.09.1939 brał udział w walkach z Niemcami. W dniach 8-10.09.1939 działał w obronie Warszawy. 11-17.09.1939 uczestnik obrony Twierdzy brzeskiej. Więzień łagrów sowieckich w rejonie Archangielska.
Fot. Józef Tarań, Fundacja Ośrodka KARTA kolekcję zdjęć przekazała Lucyna Kumiszczo