Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-01C-044
24.09.1981, Warszawa, Polska.
Ingres prymasa Józefa Glempa w katedrze św. Jana w Warszawie. Na zdjęciu msza ingresowa przed kościołem św. Anny. Przedstawiciele rządu od prawej: Jerzy Kuberski, Józef Ozga-Michalski, Ludomir Stasiak, Adam Morawski (CHSS), w głębi ks. Adam Boniecki, Zdzisław Pilecki (CHSS).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum