Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-01D-004
1981, Warszawa, Polska.
Spotkanie przedstwicieli środowisk opozycyjnych. Na zdjęciu: ksiądz Jan Zieja i Zofia Romaszewska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA), przekazał Józef Lebenbaum