Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-04C-021
6.06.1981, Warszawa, Polska.
Wizyta Czesława Miłosza w Polsce po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla - spotkanie z czytelnikami w Centralnym Klubie Studentów Politechniki Warszawskiej "Stodoła". Przy stoliku siedzą, od prawej strony: Krzysztof Kopczyński, przewodniczący Koła Młodych Polonistów przy Uniwersytecie Warszawskim, Czesław Miłosz i Piotr Bratkowski, przewodniczący Warszawskiego Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum