Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-010
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Delegacja Zgrupowania AK "Kampinos" wśród warszawiaków na ulicy Krakowskie Przedmieście. W tle - Pałac Namiestnikowski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum