Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-018
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kadra profesorska przed kościołem pokarmelickim. Na pierwszym planie stoi profesor Mieczysław Albert Krąpiec.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum