Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-025
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego - goście przybyli na ceremonię.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum