Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05D-001
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego - delegacja górników z wieńcem, na którym kwiaty ułożone zostały w kształt orła.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum