Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-10A-010
23-24.03.1981, Bydgoszcz, Polska.
Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", które obyło się kilka dni po tzw. wydarzeniach bydgoskich. Na zdjęciu uczestnik posiedzenia przemawia.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA), przekazał Józef Lebenbaum