Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-10D-047
16-18 marca 1981, Bydgoszcz, Polska.
Okupacja siedziby Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) przez rolników z "Solidarności Wiejskiej" i działaczy NSZZ RI "Solidarność". Po przybyciu do Bydgoszczy Jana Kułaja utworzono Ogólnopolski Komitet Strajkowy, który wysunął postulat rejestracji chłopskiego związku zawodowego. Na zdjęciu od prawej Błażej Wierzbowski, Krzysztof Gotowski, NN w kuchni.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA), przekazał Józef Lebenbaum