Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-22B-072
8.03.1981, Poznań, Polska
Zjazd zjednoczeniowy NSZZ RI "Solidarność". Lech Wałęsa przemawia w gmachu opery, za nim stoi Jan Pawlikowski w stroju góralskim.
Fot. Lech Ścibor-Rylski, zbiory Ośrodka KARTA/IPA Independent Polish Agency (IPA) , przekazał Józef Lebenbaum