Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-22C-042
8.03.1981, Poznań, Polska.
Pochód do gmachu Opery Poznańskiej na zjazd zjednoczeniowy NSZZ "Solidarność" RI.
Fot. Lech Ścibor-Rylski, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) , przekazał Józef Lebenbaum