Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-22C-067
ok.21.03.1981, Bydgoszcz, Polska.
Napis na ścianie: "Pomścimy Rulewskiego" i ludzie zgromadzeni przy budynku.
Fot. Lech Ścibor-Rylski, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA), przekazał Józef Lebenbaum