Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-22D-011
Marzec-kwiecień 1981, Bydgoszcz, Polska.
19 marca 1981 r. - podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej - działacze bydgoskiej "Solidarności" zostali brutalnie pobici przez milicjantów. Na zdjęciu wizyta w szpitalu u pobitych związkowców. Na łóżku leży Mariusz Łabentowicz, (od lewej) stoją Jan Kułaj i Tadeusz Szymańczak.
Fot. Lech Ścibor-Rylski, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum