Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-22D-013
Marzec-kwiecień 1981, Bydgoszcz, Polska
19 marca 1981 r. - podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej - działacze bydgoskiej "Solidarności" zostali brutalnie pobici przez milicjantów. Na zdjęciu wizyta w szpitalu u pobitych związkowców. Na łóżkach leżą (po lewej) Mariusz Łabentowicz i (po prawej) Jan Rulewski, stoją (od lewej) Piotr Baumgart, Jan Kułaj, Tadeusz Szymańczak.
Fot. Lech Ścibor-Rylski, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum