Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-22D-017
Marzec-kwiecień 1981, Bydgoszcz, Polska
19 marca 1981 r. - podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej - działacze bydgoskiej "Solidarności" zostali brutalnie pobici przez milicjantów. Na zdjęciu wizyta w szpitalu u pobitych związkowców. W łóżku - Jan Rulewski, od lewej stoją Maciej Rayzacher, górnik i Jóżef Ołdak
Fot. Lech Ścibor-Rylski, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum