Zdjęcie

Sygnatura: OK_0800_0002_0012_113
Czerwiec 1981, Warszawa, Polska.
I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, prezentacja kandydatów do Zarządu Regionu. Na zdjęciu (od lewej) Piotr Gąsiorowski i Marek Gębski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum