Zdjęcie

Sygnatura: OK_027941
1986, Wilno, Litewska SRR, ZSRR
Cmentarz na Rossie. Niszczejące groby żołnierzy poległych w 1919 i 1939 r.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Halina Cieszkowska