Kolekcje

Fotografia z kolekcji Haliny Cieszkowskiej
1929-1935. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Na kolekcję składa się zdjęcia z lat 1919-1986. Fotografie ukazują 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, kadetów ze Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Wśród zdjęć jest także portret płk Franciszka Edwarda Pfeiffera, ps. "Radwan", dowódcy I Obwodu Śródmieście w warszawskim Okręgu AK oraz dowódcy Grupy Śródmieście Północ w powstaniu warszawskim, a także zdjęcie z odsłonięcia pomnika księcia Józefa Poniatowskiego na placu Saskim w Warszawie w dniu 3 maja 1923 roku (na zdjęciu: Marszałek Józef Piłsudski, Marszałek Francji Ferdynand Foch i prezydent Stanisław Wojciechowski).

Fotografie udostępniła Halina Cieszkowska, krewna Włodzimierza i Witolda Cieszkowskich.

 

Sygnatura kolekcji: OK_0803