Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_012
Wrzesień 1939, Płońsk, Polska.
Trzej pierwsi Polacy skazani przez Einsatzkommando 3 na karę śmierci. Skazańcy i oprawcy stoją przed gmachem szkoły, w której znajdowała się główna siedziba "Sądu Wojennego". Ujęcie tuż przed egzekucją.
Fotografię wykonał funkcjonariusz Einsatzkommando 3, wchodzącego w skład Einsatzgruppe V, dowodzonego przez Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński