Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_014
1939-1942, Płońsk, Polska.
Dziedziniec więzienia. Na odwrocie fotografii napis: "Znajomi z Płońska wyznają, że ci [nieczytelne] na dziedzińcu więzienia w Płońsku to miejscowi [nieczytelne], [nieczytelne] i Zadrożni." Fotografię wykonał funkcjonariusz Einsatzkommando 3, wchodzący w skład Einsatzgruppe V, dowodzonej przez Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński