Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_015
1939-1942, Płońsk, Polska.
Żydzi na dziedzińcu więzienia. Na odwrocie fotografii napis: "Na pierwszym planie, jak niektórzy rozpoznali, viceburmistrz Płońska". Zdjęcie wykonał funkcjonariusz Einsatzkommando 3, wchodzącego w skład Einsatzgruppe V, pod dowództwem Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński