Zdjęcie

Sygnatura: OK_0811_0001_016
28.10.1942, Płońsk, Polska.
Likwidacja getta w Płońsku. Fotografię wykonał funkcjonariusz Einsatzkommando 3, wchodzącego w skład Einsatzgruppe V, dowodzonego przez Ernsta Damzoga.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Jan Ptasiński