Zdjęcie

Sygnatura: OK_030261
1929, Poznań, Polska.
Grupa osób z Kosowa Poleskiego podczas zwiedzania Powszechnej Wystawy Krajowej.
Fot. Feliks Drozdowski, zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PAF_050], udostępnił Krzysztof Drozdowski