Zdjęcie

Sygnatura: OK_010112
27.10.1941, Czelabińsk, ZSRR.
Polscy żołnierze zwolnieni z łagrów, z lewej siedzi Czesław Blicharski. Podpis: "W drodze do armii Andersa. Zdjęcie zrobiono na bazarze trzy tygodnie po wypuszczeniu z łagru".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Czesław Blicharski