Zdjęcie

Sygnatura: WTC_048_10_7
1920, Polska.
Wycieczka do Bielska. Zdjęcie w małym miasteczku, członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów z mieszkańcami.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).