Zdjęcie

Sygnatura: WTC_048_10_6
1912-1914, szosa lubelska, Polska pod zaborem rosyjskim.
Wyścig na szosie lubelskiej. Za kolarzami jedzie samochód.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).