Zdjęcie

Sygnatura: WTC_048_16_6
1913, brak miejsca, Polska pod zaborem rosyjskim..
Franciszek Rawski podczas jednego z wyścigów.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).