Zdjęcie

Sygnatura: WTC_048_19_4
1948, brak miejsca.
"Punkt odżywczy" na trasie Wyścigu Pokoju (trasa Warszawa- Praga). Wodę wydaje Czerwony Krzyż.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).