Zdjęcie

Sygnatura: WTC_048_20_1
Brak daty, Polska.
Motocyklista z motorem, który był używany do kolarskich wyścigów za prowadzeniem motoru.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).