Zdjęcie

Sygnatura: WTC_058_30_4
1905-1906, Warszawa, Polska pod zaborem rosyjskim..
Otwarcie "Sokolni" Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na placu użyczonym przez Towarzystwo Wyścigów Konnych.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).