Zdjęcie

Sygnatura: WTC_058_46_4
Koniec XIX wieku, brak miejsca.
Portret A. P. Soko≥owa w ≥yŅwach.
Fot. P. Dobrychin, zbiory Oúrodka Karta, udostÍpni≥o Warszawskie Towarzystwo Cyklistůw (WTC).