Zdjęcie

Sygnatura: WTC_058_46_5
Koniec XIX wieku, brak miejsca.
Portret A. B. Iegera w ≥yŅwach.
Fot. P. Dobrychin, zbiory Oúrodka Karta, udostÍpni≥o Warszawskie Towarzystwo Cyklistůw (WTC).