Zdjęcie

Sygnatura: OK_0892_0008_002
Maj 1989, Warszawa, Polska.
Dom Słowa Polskiego, Ernest Skalski, Adam Michnik i Helena Łuczywo (od lewej) oglądają pierwszy numer "Gazety Wyborczej".
Fot. Wojciech Druszcz, zbiory Ośrodka KARTA