Zdjęcie

Sygnatura: OK_0892_0011_001
1.09.1989, Westerplatte, Polska.
50. rocznica wybuchu II wojny światowej. Od lewej: premier Tadeusz Mazowiecki, prezydent gen. Wojciech Jaruzelski, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa, marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski.
Fot. Wojciech Druszcz, zbiory Ośrodka KARTA