Zdjęcie

Sygnatura: OK_0892_0021_001
3.05.1990, Warszawa, Polska.
Msza święta na Placu Zwycięstwa z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Od lewej: minister obrony narodowej gen. Florian Siwicki, marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski, minister stanu Józef Czyrek, prezydent gen. Wojciech Jaruzelski, premier Tadeusz Mazowiecki, wicemarszałek Sejmu Tadeusz Fiszbach.
Fot. Wojciech Druszcz, zbiory Ośrodka KARTA