Zdjęcie

Sygnatura: OK_0892_0036_003
9.05.1995, Mińsk, Białoruś.
Dzień zwycięstwa. Diakon odznaczony orderami radzieckimi podczas obchodów 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Fot. Wojciech Druszcz, zbiory Ośrodka KARTA