Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0002_21700021
Wrzesień 1981, Gdańsk, Polska.
Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Słowackiego w Gdańsku Wrzeszczu - antykomunistyczne napisy dotyczące radia i telewizji. W tym czasie w Gdańsku trwa I Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności.
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA