Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0004_28310027
1.05.1982, Gdańsk, Polska.
Kościół św. Mikołaja, gdzie zorganizowano punkt opatrunkowy dla rannych podczas starć z ZOMO.
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA