Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0005_21730010
Sierpień 1988, Gdańsk, Polska.
Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wezwała do rozpoczęcia strajku w całym Regionie Gdańskim. "Stanęły" m.in. stocznie Gdańska im. Lenina, Remontowa, Wisła i Radunia. Na zdjęciu: manifestacja idzie ulicami Gdańska. Na murze napis: "Wolność politycznym!".
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA