Zdjęcie

Sygnatura: OK_0900_0001_097
22.06.1983, Kraków, Polska.
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Na zdjęciu wozy milicyjne na krakowskich Błoniach, gdzie odbyła się msza św. celebrowana przez papieża Jana Pawła II.
Fot. Jerzy Szot, zbiory Ośrodka KARTA