Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_00365
1945, Dachau, Niemcy.
Piece krematoryjne w obozie koncentracyjnym Dachau. Obóz założono w 1933 roku, pierwotnie jako miejsce odosobnienie opozycji politycznej, ale także duchowieństwa i Żydów. Szacuje się, że w obozie zginęło około 150 tysięcy osób. Obóz wyzwolono 29 kwietnia 1945 roku.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie