Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_00374
1944, Majdanek, Lublin.
Piece krematoryjne w obozie koncentracyjnym KL Lublin (Majdanek). Obóz powstał w 1941, pierwotnie jako niewielki obóz jeniecki, później rozbudowywany. W obozie zginęło około 230 tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy stanowili Żydzi. Obóz wyzwolono 23 lipca 1944. Fotografia wykonana po wyzwoleniu obozu.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie