Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_03016
12.04.1945, Oberlangen, III Rzesza Niemiecka.
Wyzwolony przez żołnierzy 2. Pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka obóz jeniecki dla uczestniczek powstania warszawskiego. Na pierwszym planie widać kobiety niosące kanę na mleko.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie