Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_03158
Prawdopodobnie lata 60, Wielka Brytania.
Generałowie Wojska Polskiego. Stoją od lewej: przewodniczący Rady Studium Polski Podziemnej Tadeusz Pełczyński oraz przewodniczący Związku Polskich Klubów Sportowych Kazimierz Glabisz.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie