Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_04402
14.10.1979, Kiełpin k. Łomianek, woj. warszawskie, Polska.
Uroczystość odsłonięcia na cmentarzu pomnika - obelisku poświęconego zwycięskiej szarży kawalerii z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką Węglową we wrześniu 1939 r. Ufundowany został przez Koło 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Londynie.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie